Email: tuthdirector@iom.edu.np   Phone: 01-4412404 (1028)   P.O. Box:3578

श्रावन ६ २०७६, अस्पताल ओ.पि.डी. सेवा दिवा सत्र बन्द रहने समबन्धी सुचना !!!!!

सुचना!! सुचना!! सुचना!! आज मिती २०७६, श्रावन ५ गते आईतबार चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान र शिक्षण अस्पताल को वार्षिक उत्सव मनाउने भएकोले अस्पताल को दिवा सत्र…

हेडगार्ड तथा गार्ड्(सुरक्षाकर्मी) सेवा खरिद सम बन्धी बोल पत्र आह्वन को सुचना

  मिती २०७५-१०-०३ गोरखापत्र मा प्रकाशित: हेडगार्ड तथा गार्ड्(सुरक्षाकर्मी) सेवा खरिद सम बन्धी बोल पत्र आह्वन को सुचना भुलसुधार : २०७५-१०-०४ को गोरखा पत्र मा प्रकाशित:…

Close Menu